HỆ THỐNG CẢNH BÁO AN NINH KHẨN CẤP


Cùng lúc gửi cảnh báo đến nhiều người bằng cuộc gọi. Nội dung cuộc gọi và danh sách người được gọi đã được thiết lập trước.
Hiển thị hình ảnh từ hệ thống camera của gia đình.


CÁC PHIÊN BẢN CÀI ĐẶT

DÀNH CHO THIẾT BỊ CỐ ĐỊNH